preloader

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

  •      
  • Publisert :

Ansvarsfraskrivelse på denne nettsiden

Vår ansvarsfraskrivelse for nettstedet er utformet for å beskytte deg, våre brukere, mot ethvert mulig juridisk ansvar vi måtte ha i forhold til innholdet på nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du denne ansvarsfraskrivelsen og frafaller alle krav du måtte ha mot oss i forhold til innholdet på nettstedet vårt.Innholdet på nettstedet vårt er kun gitt for generell informasjon. Den er ikke ment å være juridisk eller profesjonell rådgivning og bør ikke stoles på som sådan. Vi gir ingen garantier eller representasjoner med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet på nettstedet vårt, og vi aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

Denne nettsiden inneholder lenker til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på noen koblede nettsider, og vi aksepterer intet ansvar for skader eller tap som er påført som et resultat av tilgang til eller bruk av noen koblede nettsider.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne ansvarsfraskrivelsen når som helst uten forvarsel. Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt etter at en slik endring er gjort, bekrefter du at du godtar den reviderte ansvarsfraskrivelsen.

Vilkår og betingelser

     1. Ved å bruke denne nettsiden godtar du vilkårene og betingelsene nedenfor. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk denne nettsiden.     1. Ved å bruke denne nettsiden godtar du vilkårene og betingelsene nedenfor. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk denne nettsiden.

     2. Vi kan revidere disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen ved å oppdatere denne siden. Du bør sjekke denne siden fra tid til annen for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer.

     3. Innholdet på denne nettsiden er kun til generell informasjon og bruk. Det kan endres uten varsel.

     4. Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å overvåke nettleserpreferanser. Hvis du tillater bruk av informasjonskapsler, kan følgende personlige opplysninger lagres av oss for bruk av tredjeparter: Vennligst finn retningslinjer for informasjonskapsler

     5. Verken vi eller noen tredjeparter gir noen garanti eller garanti for nøyaktigheten, aktualiteten, ytelsen, fullstendigheten eller egnetheten til informasjonen og materialet som finnes eller tilbys på denne nettsiden for et bestemt formål. Du erkjenner at slik informasjon og materiale kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi fraskriver oss uttrykkelig ansvar for slike unøyaktigheter eller feil i den fulle utstrekning loven tillater.

     6. Din bruk av informasjon eller materiale på denne nettsiden er helt på egen risiko, som vi ikke er ansvarlige for. Det skal være ditt eget ansvar å sikre at alle produkter, tjenester eller informasjon som er tilgjengelig via denne nettsiden oppfyller dine spesifikke krav.

     7. All informasjon på denne nettsiden er publisert i god tro og kun for generell informasjonsformål. Vår ansvarsfraskrivelse på nettstedet gir ingen garantier om fullstendigheten, påliteligheten og nøyaktigheten til denne informasjonen. Enhver handling du tar med informasjonen du finner på denne nettsiden er strengt tatt på egen risiko. Vår nettstedsfraskrivelse vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap og/eller skader i forbindelse med bruken av nettstedet vårt.


     Fra nettstedet vårt kan du besøke andre nettsteder ved å følge hyperlenker til slike eksterne nettsteder. Selv om vi bestreber oss på kun å tilby kvalitetslenker til nyttige og etiske nettsteder, har vi ingen kontroll over innholdet og arten til disse nettstedene, og lenkene til andre nettsteder innebærer ikke en anbefaling for alt innholdet som finnes på disse nettstedene. Vær også oppmerksom på at når du forlater nettstedet vårt, kan andre nettsteder ha andre personvernregler og vilkår som er utenfor vår kontroll. Sørg for å sjekke personvernreglene for disse sidene samt deres "vilkår for bruk" før du engasjerer deg i noen virksomhet eller laster opp informasjon.

GDPR vilkår og betingelser

General Data Protection Regulation (GDPR) er et sett med forskrifter som medlemslandene i EU må implementere for å beskytte personvernet til digitale data. Forordningen er også kjent som EU 2016/679. Forordningen ble vedtatt 14. april 2016, og trådte i kraft 25. mai 2018. GDPR erstatter databeskyttelsesdirektivet fra 1995. GDPR setter strenge regler for hvordan personopplysninger skal samles inn, brukes og beskyttes. Det gir enkeltpersoner rett til å vite hvilke personopplysninger som samles inn om dem, rett til å få disse dataene slettet og rett til å motsette seg bruken. Hvis du er en bedriftseier, må du sørge for at du er i samsvar med GDPR. Dette betyr å sikre at du har de riktige vilkårene og betingelsene for nettstedet og appene dine. I dette blogginnlegget vil vi gå gjennom noen av de viktigste punktene du må inkludere i dine GDPR-vilkår. Mot slutten av dette innlegget vil du ha en god forståelse av hva som må inkluderes i vilkårene og betingelsene dine for å overholde GDPR.
GDPR – Hvilke personopplysninger samler vi inn?

For å overholde GDPR har vi oppdatert personvernreglene våre. Nedenfor er et sammendrag av personopplysningene vi samler inn:

-Navn
-Kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, postadresse)
-IP adresse
-Informasjon om ditt besøk på nettstedet vårt (sider vist, lenker klikket osv.)
-Betalingsinformasjon (hvis du foretar et kjøp på nettstedet vårt)

Vi samler inn denne informasjonen for å gi deg en best mulig opplevelse på nettstedet vårt og for å hjelpe oss med å forbedre virksomheten vår. Vi vil aldri selge eller dele dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke.

GDPR – Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning i EU innen databeskyttelse. Det erstatter databeskyttelsesdirektivet 95/46/EC, som ble innført i 1995. GDPR ble vedtatt 14. april 2018, og trådte i kraft 25. mai 2018.

GDPR regulerer behandling av personopplysninger av behandlingsansvarlige og databehandlere innenfor EU. GDPR gjelder for alle selskaper som behandler personopplysninger til enkeltpersoner i EU, uavhengig av om selskapet er basert i eller utenfor EU.

I henhold til GDPR må alle databehandlere utnevne en databeskyttelsesansvarlig (DPO), og må implementere risikostyringsprosesser og etablere en hendelsesresponsplan. Disse er ment å hjelpe organisasjoner med å håndtere datainnbrudd, beskytte personopplysningene til EU-borgere og overholde prinsippene for dataminimering og personvern ved design.

I henhold til GDPR har enkeltpersoner flere rettigheter med hensyn til deres personopplysninger, inkludert retten til å få tilgang til personopplysningene deres, retten til å få personopplysningene deres slettet («retten til å bli glemt»), og retten til å protestere mot behandling av deres personlige data. Organisasjoner som behandler personopplysninger må avsløre visse opplysninger til enkeltpersoner hvis data de behandler, inkludert deres kontaktinformasjon, formålene de behandler dataene for, og om de har til hensikt å overføre dataene til tredjeparter.

GDPR – Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Som du kanskje er klar over, trådte EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) i kraft 25. mai 2018. Denne forordningen fastsetter strenge regler for hvordan personopplysninger skal samles inn, brukes og beskyttes.

Vi tar databeskyttelse på alvor og har alltid forsøkt å oppfylle de høyeste standardene når det gjelder å beskytte våre kunders personopplysninger. Med GDPR nå i kraft, har vi gjort noen endringer i våre prosesser og prosedyrer for å sikre at vi er i samsvar med den nye forskriften.

Spesielt har vi oppdatert personvernerklæringen vår for å gi mer informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å ta deg tid til å lese gjennom vår personvernerklæring, slik at du kan forstå vår forpliktelse til å beskytte din personlige informasjon.

Hvis du har spørsmål om GDPR eller vår personvernpraksis, ikke nøl med å kontakte oss ved å bruke kontaktskjemaet.
Hvilke rettigheter har du under GDPR?

Det er viktig å vite hvilke rettigheter du har under GDPR, slik at du kan være sikker på at personopplysningene dine blir beskyttet.

Rett til tilgang – Du har rett til å be om tilgang til dine personopplysninger når som helst. Dette inkluderer retten til å be om en kopi av dine personopplysninger, samt retten til å be om at dine personopplysninger blir rettet dersom de er unøyaktige eller ufullstendige.

Rett til å bli glemt – Du har rett til å få dine personopplysninger slettet under visse omstendigheter. Dette inkluderer situasjoner der dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn, eller hvor du har trukket tilbake ditt samtykke til bruken av dem.

Rett til å protestere – Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter. Dette inkluderer situasjoner der du mener at personopplysningene dine blir behandlet ulovlig eller der du motsetter deg bruken til direkte markedsføringsformål.

Rett til dataportabilitet – Du har rett til å motta en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format slik at du kan overføre dem til en annen enhet. Denne retten gjelder kun under visse omstendigheter, for eksempel når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke eller på en kontrakt.

GDPR – Deler vi dine personopplysninger med noen andre?

Vi tar personvernet ditt på alvor. Vi vil aldri selge eller dele dine personopplysninger med noen tredjepart, med mindre det er lovpålagt.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi beskytter dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss.

GDPR – Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

General Data Protection Regulation (GDPR) krever at personopplysninger ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene de behandles for. Dette betyr at organisasjoner må ha et system for regelmessig gjennomgang og sletting av personopplysninger som ikke lenger er nødvendige.

Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen, for eksempel når data må oppbevares for juridiske eller regulatoriske formål. I disse tilfellene vil dataene bli oppbevart i minimumstiden som kreves av lov eller forskrift.

Organisasjoner må også ta hensyn til individets rett til å få sine data slettet under visse omstendigheter. Denne retten er kjent som "retten til å bli glemt" og den gjelder når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det opprinnelige formålet, den enkelte trekker tilbake sitt samtykke eller det er andre legitime grunner for sletting.

Hvis du har spørsmål om hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine, vennligst kontakt oss, så gir vi gjerne mer informasjon.

GDPR – Hvordan kan du kontakte oss angående dine personopplysninger?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve rettighetene dine under GDPR, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktskjemaet.

Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig og i samsvar med loven. Vær oppmerksom på at vi kanskje må bekrefte identiteten din før vi kan iverksette forespørselen din.

Vilkår og betingelser